Tấm Phẳng
  • CHUYÊN NGHIỆP

    Các giải pháp nâng cao và chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia về sản phẩm Tâm lợp Polycardbonte và PVC

  • NHÀ Ở & NHÀ VƯỜN

    Tấm lợp Polycardbonate và PVC đã được chứng minh cho các dự án Nhà ở và Nhà vườn

  • ỨNG DỤNG IMEX PNT

    Ứng dụng của Tâp lợp Polycardbonate và PVC được phổ biến và áp dụng rộng rãi trên các dự án Nhà và Nhà vườn

Tấm Phẳng

TẤM PALLET PVC TỰ LÀM BẰNG NHỰA PALBOARD

TẤM PALLET PVC TỰ LÀM BẰNG NHỰA PALBOARD

Tấm PVC đa lớp cứng nhắc cho các dự án thủ công, mô hình, DIY, sở thích & nhà sản...

TẤM POLYSTYRENE DẠNG TẤM KÍNH

TẤM POLYSTYRENE DẠNG TẤM KÍNH

Kính rõ ràng và mạnh mẽ cho các dự án DIY Polystyrene "thủy tinh" của Palram mở ra...

DỰ ÁN PALIGHTPVC

DỰ ÁN PALIGHTPVC

ấm cứng nhắc nhẹ cho các dự án thủ công, mô hình, DIY, sở thích & nhà sản xuất...