Tấm gợn sóng
  • CHUYÊN NGHIỆP

    Các giải pháp nâng cao và chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia về sản phẩm Tâm lợp Polycardbonte và PVC

  • NHÀ Ở & NHÀ VƯỜN

    Tấm lợp Polycardbonate và PVC đã được chứng minh cho các dự án Nhà ở và Nhà vườn

  • ỨNG DỤNG IMEX PNT

    Ứng dụng của Tâp lợp Polycardbonate và PVC được phổ biến và áp dụng rộng rãi trên các dự án Nhà và Nhà vườn

Tấm Gợn Sóng

TẤM POLYCARBONATE DẠNG SÓNG SUNTUF

TẤM POLYCARBONATE DẠNG SÓNG SUNTUF

SUNTUF là sản phẩm tôn nhựa lấy sáng gợn sóng cao cấp hàng đầu thế giới, được...

TẤM LÓT PVC TÔN AG-TUF

TẤM LÓT PVC TÔN AG-TUF

Tấm lót PVC dạng tấm dùng cho các ứng dụng ốp và ốp nội thất công nghiệp và...

TẤM POLYCARBONATE SÓNG

TẤM POLYCARBONATE SÓNG

Mái lợp sóng kiểm soát ngưng tụ cho nhà kính thương mại Được giới thiệu vào...

TẤM NHỰA PVC CÔNG NGHIỆP PALRUF

TẤM NHỰA PVC CÔNG NGHIỆP PALRUF

Tấm PVC cho tấm lợp công nghiệp và nông nghiệp và các ứng dụng ốp ngoài Tấm panel...

TẤM POLYCARBONATE SUNTUF

TẤM POLYCARBONATE SUNTUF

Lựa chọn hồ sơ sóng lớn nhất thế giới cho các ứng dụng mái, ánh sáng và mái...