Tấm Polycarbonate Palsun 10mm
  • CHUYÊN NGHIỆP

    Các giải pháp nâng cao và chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia về sản phẩm Tâm lợp Polycardbonte và PVC

  • NHÀ Ở & NHÀ VƯỜN

    Tấm lợp Polycardbonate và PVC đã được chứng minh cho các dự án Nhà ở và Nhà vườn

  • ỨNG DỤNG IMEX PNT

    Ứng dụng của Tâp lợp Polycardbonate và PVC được phổ biến và áp dụng rộng rãi trên các dự án Nhà và Nhà vườn

Polycarbonate Palram Isael 10mm

Mái sáng Polycarbonate .

Tấm PoLycarbonate  : 10mm Palsun 

Số lượng : 380m2 

Màu sắc  : Màu Trong

Xuất Xứ  : Nhập khẩu Trực Tiếp từ Palram Israel do CTY IMEX PNT .

Dự án : Được thực hiện bởi EPOWER .