COWSHED ROOFLIGHTS / USA
 • CHUYÊN NGHIỆP

  Các giải pháp nâng cao và chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia về sản phẩm Tâm lợp Polycardbonte và PVC

 • NHÀ Ở & NHÀ VƯỜN

  Tấm lợp Polycardbonate và PVC đã được chứng minh cho các dự án Nhà ở và Nhà vườn

 • ỨNG DỤNG IMEX PNT

  Ứng dụng của Tâp lợp Polycardbonate và PVC được phổ biến và áp dụng rộng rãi trên các dự án Nhà và Nhà vườn

COWSHED ROOFLIGHTS / USA

COWSHED ROOFLIGHTS / USA
SKYLIGHT // BẢNG POLYCARBONATE CORRUGATED
Bò này được trang bị với mái nhà polycarbonate sóng rõ ràng. Các mái nhà chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ của khu vực phủ mái kim loại, dưới 20%, lý tưởng ở vùng khí hậu trung bình / ấm áp.


 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Sản phẩm: Tấm Polycarbonate SUNTUF®
 • Loại sản phẩm: Xóa 1 mm, hồ sơ công nghiệp
 • Loại ứng dụng: Skylight
 • Năm hoàn thành: 2011