Điều khoản sử dụng
  • CHUYÊN NGHIỆP

    Các giải pháp nâng cao và chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia về sản phẩm Tâm lợp Polycardbonte và PVC

  • NHÀ Ở & NHÀ VƯỜN

    Tấm lợp Polycardbonate và PVC đã được chứng minh cho các dự án Nhà ở và Nhà vườn

  • ỨNG DỤNG IMEX PNT

    Ứng dụng của Tâp lợp Polycardbonate và PVC được phổ biến và áp dụng rộng rãi trên các dự án Nhà và Nhà vườn

Điều khoản sử dụng

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC BẤT K F TƯƠNG LAI, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TẢI TÀI LIỆU TỪ IT.

IMEX PNT có thể chấm dứt, thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng nào, bất kỳ lúc nào. IMEX PNT có thể xóa, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào, kể cả nội dung của bên thứ ba, trên hoặc từ Trang web này.


QUYỀN SỞ HỮU, ĐẦU HÀNG SỬ DỤNG VÀ LỢI ÍCH

Tất cả nội dung, chi tiết, tài liệu, hình ảnh, biểu tượng, tải xuống, hình minh họa và tất cả IP được liên kết với Trang web này và nội dung được xuất bản trên Trang web này là tài sản duy nhất của
IMEX PNT. Bất kỳ sự cho phép nào sử dụng cùng được cấp với điều khoản là ghi chú bản quyền liên quan được hiển thị trên tất cả các bản sao, các chi tiết đó chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, chúng không được khai thác thương mại, chi tiết không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào và tất cả các hình minh họa thu được từ trang web chỉ được sử dụng kết hợp với văn bản đi kèm. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Điều kiện này, bạn không được sao chép, sao chép, sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, tạo tác phẩm phái sinh, truyền hoặc phân phối IP hoặc bất kỳ nội dung nào khác của Trang web mà không có thông báo trước bằng văn bản của IMEX PNT.
 NHÃN HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu trên trang web này là tài sản của
IMEX PNT, trừ khi có ghi chú khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác có thể được coi là quyền của bên thứ ba. Việc sử dụng trái phép các nhãn hiệu này hoặc các tài liệu khác bị nghiêm cấm và cấu thành vi phạm bản quyền, luật nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác.
 BẰNG SÁNG CHẾ

Các sản phẩm và quy trình của
IMEX PNT được bao phủ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế và tùy thuộc vào các quyền sở hữu và bí mật thương mại khác. IMEX PNT bảo lưu mọi quyền như vậy. Không chuyển nhượng hoặc cấp quyền theo bất kỳ bằng sáng chế nào được thực hiện hoặc được ngụ ý bởi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý không vi phạm các quyền hoặc dịch ngược, đảo ngược kỹ sư, hoặc tháo rời bất kỳ sản phẩm hoặc quy trình nào của IMEX PNTPHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào, bao gồm bất kỳ tệp nào, hình ảnh được tạo bởi phần mềm, mã và dữ liệu đi kèm phần mềm (gọi chung là “Phần mềm”), được sử dụng hoặc truy cập được thông qua trang web này chỉ có thể được bạn sử dụng để truy cập và sử dụng trang web này. trên trang web, với điều kiện là việc sử dụng như vậy không cạnh tranh hoặc xúc phạm đến
IMEX PNT. IMEX PNT giữ lại quyền sở hữu hoặc giấy phép đầy đủ và đầy đủ, như trường hợp có thể, đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Phần mềm. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, bán, sửa đổi, dịch ngược, đảo ngược kỹ sư, tháo rời hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Phần mềm nào.
 HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG - CHUNG

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý:
Không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào bảo mật, hoặc lạm dụng, Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ, tài nguyên hệ thống, tài khoản, máy chủ hoặc mạng nào được kết nối hoặc truy cập thông qua Trang web hoặc trang web được liên kết hoặc được liên kết;
Không được làm gián đoạn hoặc can thiệp vào việc sử dụng trang web của người dùng khác hoặc các trang web liên kết hoặc liên kết;
Không được tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ vi-rút nào, “phần mềm gián điệp”, “phần mềm quảng cáo” hoặc bất kỳ tệp gây hại, phá hoại hoặc phá hoại nào khác hoặc thay đổi hoặc thay đổi bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web này;
Không được sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không có sự cho phép của Palram hoặc tạo hoặc sử dụng nhận dạng sai trên Trang web này;
Không được truyền qua hoặc trên trang web này thư rác, thư chuỗi, thư rác hoặc bất kỳ loại email không được yêu cầu nào khác gửi tới những người hoặc tổ chức không đồng ý tham gia các thư đó;
Không được tiết lộ tên người dùng và mật khẩu của bạn cho người khác trên hoặc ngoài Trang web;
Không cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc các phần của Trang web bị hạn chế truy cập chung.

 HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG - CỘNG ĐỒNG TRỰC TUYẾN VÀ CÁC KHU VỰC TƯƠNG TÁC

Trang web chứa các khu vực nơi bạn có thể đăng và chia sẻ nhận xét với những người dùng Trang web khác về nhiều chủ đề khác nhau. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng hoặc phổ biến trên hoặc thông qua trang web bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, đe dọa hoặc khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu của bên thứ ba , bí mật thương mại, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu khác, hoặc điều đó có thể cấu thành tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; hoặc, có thể bị phản đối, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung chứng minh sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc hận thù, hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây tổn hại về thể chất đối với bất kỳ ai.
IMEX PNT có quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải loại bỏ bất kỳ tài liệu nào mà nó cho là có thể bị phản đối, theo quyết định riêng của mình. Bạn đồng ý giữ IMEX PNT vô hại và các chi nhánh và bên liên quan mà  IMEX PNT đã ký hợp đồng với mục đích lưu trữ hoặc duy trì trang web này từ tất cả các khiếu nại dựa trên thông tin liên lạc hoặc tài liệu do họ đăng hoặc sử dụng trang web này.
 TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN

Trừ khi được quy định khác trong " Chính sách bảo mật của
IMEX PNT" hoặc nếu được thỏa thuận bằng văn bản, bạn đồng ý rằng mọi thông tin bạn truyền cho bất kỳ ai thông qua trang web hoặc tác phẩm có bản quyền bạn đăng trên Trang web, bao gồm, không giới hạn, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch, ghi chú, bản vẽ, cấu hình , thông số kỹ thuật, đơn đặt hàng, báo giá hoặc yêu cầu báo giá, dữ liệu hiệu suất, thông tin tài khoản hoặc tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin khác (gọi chung là "Thông tin") không được bảo mật và khi truyền thông tin đó đến IMEX PNT qua email hoặc các phương tiện khác bạn cấp cho IMEX PNT giấy phép không thể hủy ngang, không độc quyền, không có giấy phép, có thể cấp phép lại (bao gồm nhưng không giới hạn đối với giấy phép bản quyền) để sử dụng Thông tin đó trong bất kỳ phương tiện nào theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 SỬA ĐỔI TRANG WEB VÀ SẢN PHẨM

Trang web này hoặc bất kỳ phần nào có thể được thay đổi, bổ sung, xóa hoặc cập nhật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm, dịch vụ, thông tin và / hoặc bất kỳ nội dung nào khác phát sinh trên trang web mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của
IMEX PNT . IMEX PNT có quyền ngừng sản xuất bất kỳ sản phẩm nào hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của bất kỳ sản phẩm nào được nêu chi tiết trong Trang web.
 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng
IMEX PNT có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu được thu thập trong quá trình bạn sử dụng trang web này theo cách thức được xác định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với tham chiếu như được quy định đầy đủ trong các Điều khoản sử dụng này. 

 THÔNG TIN NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ - HẠN CHẾ

Tất cả nội dung có sẵn thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu, bản vẽ kỹ thuật, cấu hình, thông tin đặt hàng và báo giá và danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ được cho là chính xác. HÃY BAO GIỜ, BẠN NÊN ĐÁNH GIÁ TUYỆT ĐỐI CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ TÁC DỤNG CHO CÁC CẦN THIẾT CỦA BẠN BẤT CỨ NỘI DUNG, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ WEBSITE. Các sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo.
IMEX PNT không đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ được liệt kê trực tuyến sẽ có sẵn tại thời điểm đặt hàng của bạn. Tất cả thông tin trên trang web đều chịu sự từ chối trách nhiệm dưới đây.
 LIÊN KẾT VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa liên kết / tham chiếu đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba. Bằng cách cung cấp các liên kết như vậy,
IMEX PNT không chấp thuận cho nội dung của họ. IMEX PNT cũng không chịu trách nhiệm về tính sẵn có, tính chính xác, hiệu suất, chất lượng của bất kỳ nội dung, phần mềm, dịch vụ hoặc ứng dụng nào của trang web đó hay bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại hoặc thương tích do việc sử dụng các nội dung đó. Liên kết đến các trang web khác được cung cấp cho người dùng trang web chỉ nhằm mục đích thuận tiện và người dùng truy cập các trang web đó có nguy cơ của riêng họ. Việc bạn sử dụng các trang web như vậy phải tuân theo mọi chính sách và điều khoản và điều kiện áp dụng của trang web đó.
 NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp, đăng hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua khung và các công nghệ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung chung, quảng cáo, dữ liệu sản phẩm hoặc dịch vụ, công cụ tài trợ hoặc đăng trong các cuộc thảo luận cộng đồng trực tuyến. Bạn đồng ý rằng cả
IMEX PNT lẫn các chi nhánh của nó đều không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn đối với bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin của bên thứ ba nào. Việc bạn sử dụng Nội dung của bên thứ ba cũng có thể phải tuân theo các điều khoản của điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của nhà cung cấp nội dung hiện hành. IMEX PNT không xác minh, xác nhận hoặc xác nhận nội dung do các bên thứ ba cung cấp trên trang web của chúng tôi.IMEX PNT không chịu trách nhiệm về việc phân phối hoặc chất lượng của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được bán, quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web nào khác.
 TẢI XUỐNG

Bất kỳ phần mềm tải xuống nào từ Trang web hoặc sử dụng phần mềm như vậy đều phải tuân theo các điều khoản được cấp phép đi kèm hoặc được cung cấp kèm theo phần mềm. Ngoài ra, tất cả tải xuống có sẵn thông qua Trang web này và việc sử dụng các tài nguyên tải xuống đó đều có nguy cơ của riêng bạn và sẽ không thay thế bất kỳ loại khuyến nghị và / hoặc tư vấn nào cần thiết cho bất kỳ mục đích nào.
IMEX PNT không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngẫu nhiên hay hậu quả do việc sử dụng phần mềm của bất kỳ tải xuống nào có sẵn thông qua Trang web.

 LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIỚI HẠN THỜI GIAN

Bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện pháp lý nào liên quan hoặc phát sinh từ trang web này hoặc việc sử dụng nó đều phải tuân thủ luật pháp của tiểu bang Israel và bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý gửi đến thẩm quyền riêng và độc quyền của tiểu bang Israel. Bạn đồng ý rằng mọi yêu cầu phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng Trang web Chung này hoặc việc bạn sử dụng Trang web phải được nộp trong vòng một năm sau khi phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.
 ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng Trang web này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là vô hiệu, thì hiệu lực của các điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong các Điều khoản này. Theo các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác được
IMEX PNT ký cho các tài liệu và dịch vụ được mua thông qua Trang web này, các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và IMEX PNT về việc bạn sử dụng Trang web.
 NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ

Trang web này được kiểm tra, vận hành và cập nhật bởi Palram và được thiết kế để sử dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên,
IMEX PNT không đảm bảo rằng các chi tiết được trình bày trên trang web này là chính xác ở mọi quốc gia và đặc biệt, các sản phẩm và dịch vụ sẽ có sẵn cùng một hình thức, cùng kích thước hoặc trong cùng điều kiện. Nếu bạn truy cập hoặc tải xuống nội dung từ Trang web này, xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hành động tuân thủ bất kỳ luật hoặc yêu cầu địa phương nào được áp dụng. Tại Bắc Mỹ, hoạt động kinh doanh của IMEX PNT được thực hiện bởi công ty con của chúng tôi,IMEX PNT. Khách truy cập từ Hoa Kỳ và Canada được mời gửi yêu cầu trực tiếp đến trang web tại www.tamloplaysangisrael.com .
 MUA / GIAO HÀNG: KẾT LUẬN CỦA THỎA THUẬN

Các Điều khoản và Điều kiện Chung của chúng tôi cũng như Điều kiện Bán và Giao hàng của chúng tôi áp dụng cho tất cả các thỏa thuận được ký kết với IMEX PNT. Chúng cũng được áp dụng nếu một bên ký kết hợp đồng đề cập đến các điều khoản và điều kiện của riêng nó theo thứ tự của nó. Bằng cách gửi cho chúng tôi một đơn đặt hàng, bạn đồng ý đồng ý với tất cả các điều kiện khác của
IMEX PNT được chỉ định trên Trang web.

Chia sẻ:
Tin liên quan